Suasana Ketibaan Jemaah

Sambutan Hotel Mekah

Felda Travel menyediakan segala persediaan dan pengisian Haji yang cukup lengkap pada sebelum dan sepanjang pelaksanaan Ibadah Haji.