Ziarah Madinah

Aktiviti Ziarah Madinah

Felda Travel menyediakan segala persediaan dan pengisian Haji yang cukup lengkap pada sebelum dan sepanjang pelaksanaan Ibadah Haji.