Ziarah Mekah

Aktiviti Ziarah Mekah

Felda Travel menyediakan segala persediaan dan pengisian Haji yang cukup lengkap pada sebelum dan sepanjang pelaksanaan Ibadah Haji.