Hari Tarwiyah

Ibadah sunnah menuju ke Mina pada 8 Zulhijjah untuk Pakej Nuhasi